***** PROMOCJA: do końca Maja z kodem maj24 20% na wszystkie domeny (również przecenione)

Zwroty & Reklamacje

I. Reklamacje.

1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Kup-domeny.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny Kup-domeny.pl i określać:
a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Kup-domeny.pl,
b. rodzaj usługi, której dotyczy,
c. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
d. zarzuty Klienta,
e. okoliczności uzasadniające reklamację,
f. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. Kup-domeny.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia
dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Kup-domeny.pl przez podmioty, za które Kup-domeny.pl nie ponosi odpowiedzialności, Kup-domeny.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

II. Zwrot – Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że Umowa o pośredniczenie w sprzedaży, rejestracji lub odnowieniu domeny jest umową mającą za przedmiot świadczenie – usługę nieprefabrykowaną, wykonaną według zamówienia konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przy sprzedaży na odległość informujemy, że usługa sprzedaży,rejestracji lub odnowienia domen jest przygotowana według indywidualnej specyfikacji Klienta i jest traktowana jako „zamówienie specjalne”, z tego powodu nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

VIII. Czas realizacji zamówień.

Czas realizacji zamówienia, a więc przesłania produktu jakim jest kod AuthInfo umożliwiający przeniesienie własności domeny na klienta to maksymalnie 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie, lub informacji o udanej płatności za pomocą systemu płatności Przelewy24. W tym czasie na adres email podany w zamówieniu zostanie wysłany kod który umożliwiający transfer domeny.

Koszyk 0